Information

DELTAGARE/AVGIFTER PER LAG

Minimum 11 spelare och max 25 spelare får vara anmälda till ett lag. En spelare får bara representera ett lag i cupen.

Anmälningsavgift:1500 kr per lag

Deltagaravgift:150 kr per spelare

I deltagaravgiften ingår det mellanmål och lunch

Vid för få lag anmälda så förbehåller vi oss rätten att ställa in cupen med återbetalning av deltagaravgifter.

Betalning görs till konto 1349-0276663 (Danske Bank) Maria Larsson

Märkt med lagnamn samt hur många deltagare

Sista anmälningsdag:

2017-08-20

Anmäl ditt lag här

Sponsor