Information

Anmälningsvgift: 1300 kr/lag

Vid fler anmälningar än tillgängliga platser gäller datum för inbetalning, så betala snarast möjligt efter att anmälan är gjord.

Anmälningsavgift betalas via Nordea Konto 1620 35 25650

Märk inbetalningen med "P08, lagnamn".

Sista anmälningsdag:

2018-01-14

Anmäl ditt lag här

Sponsorer