Välkommen till Höstcupen

7-manna: P10-P11, dvs pojkar födda 2006-2007 (max 4 lag per klubb/åldersklass)
7-manna: F10-F11, dvs Flickor födda 2006-2007 (max 4 lag per klubb/åldersklass)
5-manna: P8-P9, dvs pojkar födda 2008-2009 (max 4 lag per klubb/åldersklass)
5-manna: F8-F9, dvs flickor födda 2008-2009 (max 4 lag per klubb/åldersklass)

Plats Konstgräsplaner i Kullavik, Malevik och Bukärr (nordvästra Kungsbacka)

LÖRDAGEN den 7 oktober 2017 ( P09, F09, F07, P07)
SÖNDAGEN den 8 oktober 2017 ( P08, F08, F06, P06) Respektive åldersklass spelar således klart under en dag

Alla är garanterade 4 matcher
2*15 minuter
Anmavg 700 kr

Sponsorer