Villkor

För att skapa en cup måste en myndig person registrera cupen, acceptera att följa villkoren för cupen samt kostnaden.

Anmälan

Administratören på sidan måste det vara en eller flera myndiga person.

Administratören måste ange en korrekt e-postadress eftersom faktureringen kommer att ske via e-post.

Kostnad

Att ha en cupsida hos Cupmate kostar olika beroende på hur många lag man väljer.

Avgiften betalas en gång och betalning sker i förskott. Vid betalsätt faktura är betalningsvillkoret är 10 dagar.

Två veckor efter att cupen är slut arkiveras den och kan inte uppdateras mer utan att man skapar nästa års cup.

Om en cup blir inställd kommer eventuellt inbetalda pengar inte att betalas tillbaka.

Användning

Det är endast administratören/administratörerna som kan uppdatera informationen om cupen.

Det är administratörens ansvar att kontrollera att materialet som läggs upp följer svensk lag när det gäller upphovsrätt. Det är förbjudet att publicera olagligt material, dvs sånt som kan vara rasistiskt eller pedofilt. Det är även förbjudet att ha erotiskt, pornografiskt eller annat stötande och kränkande material på cupsidan.

Cupmate har ingen skyldighet att övervaka och granska innehållet på cupen och kan inte hållas ansvariga för ovanstående brott. Cupmate kan dock ta bort material på cupen om det strider mot villkoren. Om brott upptäcks kommer cupens hemsida stängas ner direkt utan återbetalning av eventuellt inbetalda pengar.

Ansvar

Cupmate tar inget ansvar för förlorat material för cupen. Cupmate lämnar inga garantier angående cupsidorna eftersom de kan drabbas av serverfel, driftstörningar och andra oförutsägbara fel. Om någon planerad uppdatering kommer att ske kommer Cupmate informera om detta.

Dessa villkor gäller för all användning av cupsidorna. Villkoren är en överenskommelse mellan Cupmate och administratören. Administratören ska se till att all användning av cupsidan sker med vetskap om dessa villkor.

Dessa allmänna villkor gäller tills att de ändras eller ersätts. Användarna ska regelbundet hålla sig informerade om eventuella ändringar och justeringar. Om en ändring eller ersättning sker kan information kommer Cupmate att informera om detta.