Information

Avgifter: Lagavgift 2 000 SEK. Betalas i samband med anmälan enligt utsänd faktura.

Deltagaravgifter ska vara oss tillhanda senast 10 December - 2017

Anmälan senast 1/12 -2017 eller till dess att turneringen blir fulltecknad:

Sista anmälningsdag:

2017-12-01

Anmäl ditt lag här

Samarbetspartners