Information

Anmälningsavgift 600 kr/lag

Betalas senast 1 maj till BG 117-5272 märk betalningen med "Mixcupen" samt ert lagnamn.

Sista anmälningsdag:

2018-04-30

Anmäl ditt lag här