Information

Anmälan och betalning

Avgift: Lagavgift 1500 SEK. Betalas i samband med anmälan till bankgiro 420 - 7973.

Skall betalas senast 14 dagar efter anmälan dock senast 20 september.

OBS skriv lagnamn vid betalning!

Deltagaravgift:

Alt A 1550 SEK/person. I deltagaravgiften ingår 2 hotellövernattningar, 6 måltider.

Alt B endast för lokala lag 550 SEK/person 2 luncher ingår

Deltagaravgift betalas senast 20 september 2019, anmälan senast 1 september eller till dess att cupen blir fulltecknad:

Inbetalda avgifter återbetalas inte.

Vid frågor kontakta: idrottsklubben.tord@telia.com eller 036-715168 (kl 8-12)

Sista anmälningsdag:

2019-09-30

Anmäl ditt lag här

Huvudsponsor

Samarbetspartners