Information

Anmäl er och betala senast 6 maj. Kontaktmail till förälder skall användas vid registrering.

Deltagaravgiften för sommarfotbollsskolan 2019 är 1100 kr om du är född 2010-2012 och 1300 kr om du är född 2005-2009.

Anmälan är komplett när deltagaravgiften är inbetalad på Kungsbacka IF:s bankgirokonto 920-3340.

Uppge "sommarfotbollskolan", samt barnets namn och födelseår i meddelanderutan.

Sista anmälningsdag:

2019-06-12

Anmäl dig här