Information

Anmälningsavgift skall vara arrangören till handa senast 23 mars 2020.

Anmälningsavgift för F/P2011 är 800 kr och för F/P2012 800 kr .

Preliminärt är matcherna 2x5 minuter på förmiddagen och 3x8 minuter på efter middagen.

Skicka betalning till:Swedbank 8327-9, 694 672 923-0

Märk betalningen med det LagIDnummer som ni erhåller vid anmälan. Detta för att lättare kunna koppla inbetalning mot anmält lag.

Anmälan anses fullbordad först när betalning är genomförd. Turordning utgående från när anmälningsdatum och inbetalningsdatum är genomfört.

Maila vid behov vilket namn ni angivit på betalningen om ni är osäkra.

Vid ev. problem med inbetalning kontakta: administrator@tumbafotboll.nu

Som arrangör uppskattar vi om ni anger mobilnummer i anmälningsformuläret för att kunna skicka uppdaterad information via SMS.

Lag som avbokar sin anmälan före 1:a mars får tillbaka sin avgift om inte spelschemat är publicerat. Lag som avbokar senare får endast tillbaka avgiften eller del av avgift om ett annat lag anmäler sig.

Lag som lämnar WO under cuphelg debiteras 300 kr/match. Fakturan skickas till föreningen.


Sista anmälningsdag:

2020-03-23

Anmäl ditt lag här