Information

Avgift: 500 kr

För att anmälan ska vara giltig så måste avgiften samtidigt vara inbetald, lag som betalar först har företräde.

Anmälningsavgiften återbetalas om cupen inte går att genomföra pga smittorisk.

Sista anmälningsdag:

2021-03-14

Anmäl ditt lag här