Information

Anmäl er via Cupmate.

Sista anmälningsdag 10 april 2020

Betala in anmälningsavgift på PG 4876076-3 enligt information på startsidan, ange lag och klass. Avgiften skall vara oss tillhanda senast 15 april 2020.

Viktigt är att få med er kontaktperson i anmälan.

Sista anmälningsdag: