Information

Avgift:

3-mot-3: 350:- per anmält lag.

5-mot-5: 400:- per lag.

Inbetalning sker till BG: 5274 -3960. Märk inbetalning med: Förening (ex ÖIF), klass (P14) och kontaktuppgifter (namn, tel och mail).

Vi har ett begränsat antal platser och tilldelar platser efter anmälmingstid. Senaste inbetalning 20/6.


Sista anmälningsdag: