Information

Klasser
Pojkar födda 2011

Flera lag från samma förening
Vi tar emot max 2 lag från samma förening och man får då vara medveten om att man kan få möta varandra i ett eventuellt slutspel. I anmälan ber vi er informera oss om vilken nivå laget ligger på, detta för att vi ska kunna ordna med så jämna matcher som möjligt.

Betalning av lagavgift
Betalas in senast 7 dagar efter gjord anmälan.
Betalning sker till Plusgiro 1974926-6 eller swishnr 1232547859

Som deltagande lag godkänner ni följande nedan:

Laget är redo att spela matcher från 17.00 fredagen den 2 december.

Anmälan kommer ej att behandlas innan anmälningsavgiften har betalats.

Deltagaravgift betalas av spelare, ledare samt andra medföljande person länkade till laget. (max 3st ledare per lag)

Vid inträffande av sjukdom ska intyg av läkare uppvisas för att erhålla återbetalning av deltagaravgift.

Sista anmälningsdag:

2022-12-04

Anmäl lag