Information

  • Anmälningsavgift är 800kr/lag.
  • Avgiften betalas till bankgiro 497-9043 (Ardala GoIF).
  • Märk betalningen med ert lagnamn + åldersgrupp.

Sista anmälningsdag: