Information

Anmälan

via anmälningsformulärpå den här sidan.

Anmälan är inte godkänd förrän inbetalningen av startavgiften är verifierad på BG 5879-4314. 8 lag per klass, inbetalningsdatum gäller vid överanmälningar.

Avgift

Deltagaravgiften är 1300 kr per lag i tävlingsklass, dvs 13år och äldre. 900 kr för 9-12 år och 600 kr för 7-8år. Avgift som skall betalas i samband med anmälan.

Återbud

Vid återbud är startavgiften förverkad. Återbud skall ske via mail.

Sista anmälningsdag:

2023-01-04

Anmäl lag