Göteborg Marvels kommer enbart att använda personuppgifter för att kunna genomföra cupen.

Göteborg Marvels kommer inte att vidarebefodra personuppgifter till tredje part utan dennes medgivande.