Tävlingsregler och bestämmelser

Regler:
Speltid 1x25 minuter. Vi spelar efter SvFF:s regler för 11-mannafotboll. Vid utvisning som domare bedömer som grov är spelaren automatiskt avstängd nästa match.

Disponering av spelare:
Lagen får innehålla fritt antal spelare. Endast spelare som finns med på lagets spelarförteckning i Cupmate får delta. Förening som deltar med mer än ett lag i cupen får ej flytta spelare mellan lagen. Det är tillåtet med underåriga spelare.

Dispenser:
Vi tillåter 2 st överåriga spelare (födda tidigast 2002) per lag. Inga ytterligare dispenser medges.

Spelare / avbytare:
Byte av spelare ska tillämpas genom flygande byten. Spelare får ej beträda planen innan utgående spelare lämnat planen.

Gruppspel och slutspel:
Gruppspel spelas som enkelserie i 4 grupper bestående av 5 lag vardera.
Match får sluta oavgjord.
Slutar flera lag inom lika antal poäng avgörs tabellplacering genom: 1. Målskillnad. 2. Flest gjorda mål. 3. Inbördes möte. 4. Lottning.

Slutspelet börjar söndag förmiddag:
Gruppettor och grupptvåor till A-slutspel
Grupptreor och gruppfyror till B-slutspel
Gruppfemmor utslagna

I slutspelsmatcher tillämpar vi straffläggning vid oavgjort resultat efter full tid. 3 straffar för vardera laget och om inte matchen är avgjord vidtar "sudden death" i straffläggning.

Protester:
Protest ska inlämnas skriftligt till sekretariatet, senast 15 minuter efter matchslut. Protestavgift 300 SEK, återbetalas om protesten bifalles.

Tävlingsjury:
Består av representanter från arrangörsklubben och tävlingsledningen. Tävlingsjurun kan besluta om sanktioner om lag eller dess supportrar ej följer tävlingsregler eller ordningsregler eller agerar osportsligt. Vid upprepade förseelser kan diskvalificering av ledare eller uteslutning av laget ske.

Sponsorer