Viktiga datum

8 november
Sista anmälningsdag, preliminärt antal spelare och ledare anges
Anmälningsavgiften ska vara betald
Vid fulltecknad cup är det datum för inbetald anmälningsavgift som avgör vilka lag som får delta.

31 december
Sista dag för ändring av antal deltagarkort
Sista dag för betalning av deltagarkort (paket 1 eller paket 2)

Vid avanmälan efter 8/11-2017 betalas anmälningsavgiften inte tillbaka.

Deltagaravgiften betalas tillbaka vid återbud för lag eller enskilda spelare fram till 31/12-2017. Därefter halva deltagaravgiften tillbaka mot uppvisande av sjukintyg.

Sponsorer