Speldagar för respektive klass

Alla klasser är namngivna efter födelsår. (t.ex betyder P11 pojklar födda 2011)

F06: 2018-10-13
F07: 2018-10-07
F08: 2018-10-07
F09: 2018-10-13
F10: 2018-10-06
F11: 2018-10-06
P06: 2018-10-13
P07: 2018-10-14
P08: 2018-10-06
P09: 2018-10-14 sent anmälda lag spelar 2018-10-13
P10: 2018-10-07
P11: 2018-10-06

Sponsorer