Krissituationer

Ansvarig Norra Västerbottens DK(Press/Krissituationer)

Magnus Furberg, Umeå

070 510 04 69

nvdk.klubb@gmail.comRöda Korset finns även på plats under helgen.

Huvudsponsor

Sponsorer