Information om cupen

Bergnäsets AIK 9 mot 9 cup 2019

1 Tävlingsbestämmelser

Svenska fotbollsförbundets tävlingsregler 2019 gäller där inget annat anges.

2 Tävlingsform

Turneringen spelas i gruppspel med slutspel för 9 mot 9 lag.

Cupen har fyra klasser, F13 (06), F14 (05), P13 (06) och P14 (05), med åtta lag (två grupper om fyra lag) i varje klass.

De två bästa lagen ur varje grupp går vidare till semifinal Övriga lag spelar placeringsmatcher om 5-8 plats.

Ordningsföljden mellan lagen i gruppspeletavgörs efter poäng.
Seger ger 3 poäng och oavgjord match ger 1 poäng.

Om två eller flera lag har samma poängsumma avgörs ordningsföljden
på följande sätt:

  1. Målskillnad
  2. Flesta antal gjorda mål
  3. Resultat vid det inbördes mötet mellan lagen som ligger lika
  4. Lottning

3 Anmälan

Cupen är öppen för 8 lag i varje klass. Först till kvarn principen gäller. Vi kommer i första hand att ta emot ett lag per förening i varje klass. Vid problem att fylla klasser erbjuds lag 2 och 3 från samma förening att delta. Anmäl intresse om att delta med fler än ett lag vid anmälan.

Deltagaravgiften är 1500 kr per lag.

Vi kommer även erbjuda lunch och middag till ett pris av 65 kr per portion. Beställning göres i cupmate.

5 Matchtid – speltid

9 mot 9 2 x 25 min

6 Antal spelare och avbytare

Fritt antal avbytare.
Flygande byten gäller, utbytt spelare måste ha lämnat planen vid det tekniska området innan ny spelare får insättas.

Inbytt spelare skall finnas upptagen på laguppställningen som lämnas till domaren innan match.

I det avbytarsystem som tillämpas får utbytt spelare fritt återinsättas i matchen obegränsat antal gånger.

Båda lagen måste sitta på samma långsida under spelets gång, i det s.k. tekniska området.
Detta område är också bytesområde.

Runt lagbänkarna får endast finnas spelare och ledare namngivna på laguppställningen.
Övriga (föräldrar, supporters etc.) skall vara tydligt åtskilda från lagbänkarna.

7 Överåriga

Det ges automatiskt dispens för maximalt två (2) överåriga, det vill säga ett år äldre spelare per match.
Dessutomkansocial dispens medges utöver detta.

I samtliga klasser får flickor spela i pojklag, förutsatt att det fortfarande gäller rätt åldersklass.

Dispensansökan ska göras senast1 augusti 2019. För ansökningar efter detta datum tillkommer en administrativ avgift på 300 kr per dispens.
Detta gäller dispensansökningar som inte beviljats automatiskt eller som inte omfattas av ovan nämnda.

9 mot 9

Max två (2) överåriga, det vill säga ett år äldre spelare, får användas per match.
Överåriga ska tydligt markeras på matchrapport för varje match.
Skulle det visa sig att ett lag inte följer detta, förlorar laget den aktuella matchen med 0-3.

8 Deltagarförteckning, laguppställning

Samtliga spelare som finns upptagna på laguppställningen skall finnas med på lagets deltagarförteckning som lämnas vid incheckningen före första match.
Blankett för deltagarförteckning och laguppställning hämtas på cupens hemsida, och endast denna får användas.

Det är alltsåinte tillåtetatt låna in spelare från andra lag eller föreningar under cupens gång.
Samtliga spelare som finns med och är tillgängliga vid matchtillfället i åldersklassen ska beredas speltid.

9 Incheckning

Incheckning sker vid kiosken/speakerkuren på Bergsvallen.
I deltagarförteckningen måste framgå hur tävlingsledningen kan nå laget under pågående turnering,
(mobilnummer till ledare)

10 Vid match

Laguppställning ska fyllas i och lämnas till domare eller matchvärd före varje match.
Match kan ej påbörjas förrän båda lagen har lämnat in en laguppställning.

Underlåtelse att lämna komplett laguppställning kan medföra diskvalifikation eller seger på Walk-Over för motståndarlaget.

Samtliga spelardräkter skall vara numrerade och numren skall överensstämma med det som är angivna på laguppställningen.

Blankett för laguppställning finns att hämta på cupens hemsida.

Två spelare får ej ha samma nummer på tröjan i samma lag och match.

Alla lag skall vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 10 minuter före matchens början.
Samtliga spelare som finns med och är tillgängliga vid matchtillfället i åldersklassen ska beredas speltid.

Om matchdomaren bedömer att ena laget skall byta speldräkt på grund av likhet med andra lagets speldräkt skall bortalaget byta.

Lagledaren har till sin uppgift att se till att hela laget är försäkrat. Samtliga spelare måste bära benskydd.

Ledare/föräldrar som uppträder olämpligt i samband med match kan bli avvisade av domare eller matchvärd från spelplanen/matchen.
Om förseelsen är grov skall domaren rapportera detta till tävlingsledningen.

11 Efter match

Ledare skall omedelbart efter slutsignal i varje match kontakta domaren,
för att signera laguppställningen/domarkortet och på så sätt bekräfta matchens händelser.