Dispenser

DISPENSER

  • Beslutade dispenser gäller.

  • Max 2 äldre spelare på plan samtidigt vid 9-manna och 7-manna.

  • Max 1 äldre spelare på plan i 5-manna

Sponsorer