Omklädning

Omklädning sker i rum tillsammans med minst två andra föreningar.

Varje deltagare/lag ansvarar för personliga ägodelar, tänk på stöldrisken
Omklädningsrummen städas av respektive lag, lämna rummet som ni vill komma till det.

Huvudsponsor