Uppvärmning

Mycket begränsad möjlighet till uppvämning med boll.

Uppvärmning sker i publik-gångar.
Inga bollar tillhandahålls för uppvärmning.
Ingen uppvärmning på planen då spelet påbörjas direkt

Huvudsponsor