Turneringsinfo

Räppe Cup har senaste åren kunnat ge deltagande lag 5 matcher. Arrangören förbehåller sig rätten till ändring p.g.a. t.ex. oförutsedda ändringar som sent avhopp.

Matcherna spelas i 20 minuter med samtidigt start och avslut.

Fritt antal spelare och byten i varje match. Spelare får endast representera ett lag per förening och dag. Undantag kan beviljas av domare eller sekretariat p.g.a. t.ex. sjukdom, skada eller annat bedömt giltigt skäl.

Alla spelare får medalj.

Klasser:

7 mot 7: Pojkar födda 2008, 2009 och 2010. Flickor födda 2009 och 2010.

5 mot 5: Pojkar födda 2011, 2012. Flickor födda 2011, 2012.

3 mot 3: Kombinationslag Pojkar/Flickor födda 2013 och eventuellt vid intresse 2014.