Bra att veta

TECKNINGSTÄVLING

Glöm inte att vara med i Göteborg Energis teckningstävling där ni kan vinna 5 000 kronor till klassen. Teckningen målas av klassen och ska beskriva vad Fair Play och kamratskap är för just er klass. Tänk på att deltagande i teckningstävlingen är obligatorisk för att ha chansen på Fair Play-priset. Er teckning lämnas in i samband med att ni kommer till Energikicken.

KLASSLÖFTE

Ni ska tillsammans i klassen skriva ett klasslöfte om hur ni vill uppträda i samband med Energikicken och kring Fair Play. Inlämnat klasslöfte är obligatoriskt för att kunna vinna Fair Play-priset och lämnas in i samband med att ni kommer till Energikicken alternativt mailas in till energikicken@ifkgoteborg.se. Mall till klasslöftet finns att ladda ner på vår hemsida under "Lärarmaterial".

FAIR PLAY-PRIS

Huvudsyftet med Energikicken är att skapa större kamratskap och gemenskap. Varje match betygsätts av domaren utifrån särskilda Fair Play-kriterier och det lag som uppträder bäst under turneringen vinner 10 000 kronor. Vinnaren utses veckorna efter turneringen avslutats. Observera att inlämnad teckning och klasslöfte är obligatoriskt för att ha möjlighet att kunna vinna Fair Play-priset.

LÄRARMATERIAL

Vi ser gärna att ni tar del av det lärarmaterial som finns att ladda ner under "Turneringsinfo" på hemsidan, samt avsätter en lektion till detta innan turneringen. På så sätt får eleverna en större insikt kring Fair Play, kamratskap och värdegrundsrelaterade frågor både på och utanför planen.

INGEN SPORTSLIG VINNARE UTSES

Precis som senaste åren så utser vi ingen sportslig vinnare i turneringen, vi räknar inte heller resultat i matcherna. Däremot koras en slutsegrare genom Fair Play, där vinnande klass belönas med 10 000 kronor till klasskassan.

SKOLBESÖK INFÖR ENERGIKICKEN

Vill er klass få ett besök av oss där vi går igenom vad Energikicken är och hur man kan arbeta med Fair Play? Skicka då ett mail till energikicken@ifkgoteborg.se och skriv "Skolbesök" i ämnesraden. Skriv gärna med ett förslag på tid och datum för när besöket skulle passa er så försöker vi boka in det i den mån det går. Tyvärr kommer vi inte kunna besöka alla skolor, men vi försöker få in så många av de skolor som är intresserade som möjligt. Fokus kommer även ligga på att besöka skolor från Göteborgs alla olika stadsdelar.