Klasser og spilledato

Junior 01/02/03: Spilles 29.Oktober-2.November 2020.

Gutt 04/05: Spilles 19.oktober-24.oktober 2020.

Smågutt 06/07: Spilles 25.oktober-28.Oktober 2020.

Lillegutt 2008: Spilles 31.Oktober 2020.

Lillegutt 2009: Spilles 1.November 2020.

Minigutt 2010: Spilles 31.Oktober 2020.

Knøtt 2011: Spilles 1.November 2020.

Knøtt 2012: Spilles 1.November 2020.

Lillejenter 07/08/09: Spilles 31.Oktober 2020.

Minijenter 10/11: Spilles 1.November 2020.

Informasjon

Sponsorer