Priser

Priser/Prisutdelning

Fair Play-pris delas ut till det lag som uppträder schysst mot varann, motståndare och domare.


Parkering, värdesaker, övrigt
Antalet parkeringsplatser i Vallhamra IPs omedelbara närhet är begränsat.

Vi kan tillhandahålla omklädningsrum under dagen.
Sävedalens IF avsäger sig allt ansvar för kläder, värdesaker och dylikt.

Kiosk

Lättare förtäring i form av kaffe, dricka, smörgås, godis, m.m.

Lycka till och varmt välkomna till Bebben Cup!

Information