ÅTERBETALNINGSGARANTI

Som vanligt och om Covid-19 fortfarande skulle göra det omöjligt att genomföra Jitex GATE 9, betalar vi tillbaka alla inbetalade avgifter. Alla kan känna sig trygga med att anmäla sig.

JITEX GATE 9 - Samarbetspartners och Sponsorer