Reglement knøttecup

Bane:

 • Det spilles på 7erbane
 • Mellomstore mål benyttes
 • Banene har normal størrelse for aldersgruppen

Spilleregler:

 • Regelverk i tråd med spillerregler fra Norges Bandyforbund.
 • Det spilles med 7 spillere på banen, en av disse skal være målmann.
 • Spilletid er 25 min uten sidebytte.
 • Det gis ikke mulighet til timeout i kampene.
 • Spillerne skal ha løst spillerlisens, dette er lagleders ansvar å påse at spillerne er forsikret.
 • Spillere kan ikke spille på flere lag uten at dette er godkjent på forhånd. Brudd på denne regelen kan medføre diskvalifikasjon av laget fra cupen.
 • Det er ikke tillatt med overårige spillere, med mindre det er gitt dispensasjon. Brudd på denne regelen kan medføre diskvalifikasjon av laget fra cupen.
 • Ved mer en 5 minutters for sent oppmøte tapes kampen på walk-over. Resultatet settes til 1-0
 • Lagliste leveres i sekreteriatet før kampstart
 • Lagliste skal inneholde fullt navn på alle spillere. For spillere i lillegutt skal draktnummer påføres laglisten som må leveres før kampstart.

Særskilte regler for lillegutt:

 • Det spilles puljespill
 • Vinner går videre til sluttspill
 • Dersom det spilles en pulje, spiller puljevinner og puljens nr 2 finale, Puljens nr. 3 og 4 spiller bronsefinale.
 • Dersom det spilles i to puljer, går begge puljenes nr. 2 videre til sluttspill.
 • Dersom det spilles tre puljer, går puljenes beste nr 2 videre til sluttspill
 • Seier gir 2 poeng, uavgjort gir 1 poeng, tap gir 0 poeng
 • Dersom det leveres protest på kampresultat og protest tas til følge, blir resultatet satt til 1-0 i favør klager. Se eget punkt om protest nedenfor.

Rangering i puljespill lillegutt:

 • Vinneren er den som oppnår flest poeng.
 • Ved poenglikhet mellom to lag, vil det laget som vant innbyrdes oppgjør gå foran som vinner av puljen.
 • Hvis det fortsatt er poenglikhet mellom lagene er det laget med den beste målforskjellen i innledende rundene som vinner.
 • Står fortsatt lagene helt likt, vil myntkast bli benyttet for fordeling av puljeplassering. Dette skal utføres av trener eller lagleder.

Sluttspillregler:

 • Spilletid semifinale er 25 min uten sidebytte
 • Spilletid finale og bronsefinale er 25 min uten sidebytte
 • Dersom det er uavgjort ved fulltid, spilles det tilleggstid på 1x5 min.
 • Dersom det er uavgjort etter tilleggstid blir det straffekonkurranse. Hvert lag tar 3 straffer med forskjellige spillere. Dersom det fortsatt står likt, tas det en og en straffe til vinner er kåret. Samme spiller kan ikke ta ny straffe før alle på laget har hatt 1 forsøk hver.

Protest

 • Skal leveres skriftlig til sekreteriatet innen 15 min etter ferdigspilt kamp.
 • Protestgebyr er kr 500,- og betales inn sammen med protesten.
 • Gebyret blir refundert om protesten tas til følge.
 • NBFs protest og appelreglement gjelder.