Vaccinpass

Samtliga spelare ska vara förberedda på att kunna visa Covidbevis för att få vara med och spela cupen.Kan detta inte visas upp kan spelaren bli avvisad.