Besökare

Rättvik Arena är öppen för besökare med gratis inträde. Kom och heja på och se bandy från många olika föreningar utspridda i Sverige.

Cafeterian kommer vara öppen under stora delar av cupen där ni kan fika och köpa enklare förtäring.