Omklädningsrum

Vissa lag kommer få omklädningsrum inne i anslutning till ishallen, medan vissa kommer få omklädningsrum strax utanför. De flesta kommer få eget rum men några kommer få dela då det är annan aktivitet i bollhallen under helgen. Ingången till omklädningsrummen i arenan sker på vänstra gaveln av arenan, ner för en liten trapp och in genom en svart dörr och ta sen till höger (tryck hårt i dörrhandtaget då den är lite seg). Varje omklädningsrum där inne har en skärm där det står vilket lag som har vilket omklädningsrum. Denna ingång ska även användas av de som har omklädningsrummen utanför arenan. Huvudentrén till arenan får inte användas när man har skridskor på sig. Ni kommer kunna lämna kvar utrustningen så ni slipper släpa med den till stugorna. Det är dock oklart i dagsläget om ni får lämna kvar dem i omklädningsrummen eller om utrustningen behöver flyttas till annat utrymme.