Regler Stabæk Cup 2022

Lillegutt 2010 11er bandy:

Spilletid 1 x 30 min. Utvisninger 2 og 4 minutter. Ved ujevne spilleforhold kan dommeren dele opp kampen i to omganger uten pause. Dette skal avtales innen kampen starter. Tiden stoppes ikke mellom omgangene.

Lillegutt 2011 og 2012.

Spilletid 1 x 25 min. 7er bandy på 7er bane. Hvert lag spiller med 6 utespillere pluss en keeper. Hjørneslag utføres som vanlig fra hjørnet og motstanderne bak dødlinjen. Straffeslag skal slås fra et straffepunkt.

Knøtt 2013.

Spilletid 1 x 25 min. 5er bandy på 5er bane. Banene har vant rundt hele banen. Hvert lag spiller med 4 utespillere pluss en keeper.

Knøtt 2014

Spilletid 1 x 20 min.5er bandy på 5er bane. Banene har vant rundt hele banen. Hvert lag spiller med 4 utespillere pluss en keeper.

Overårige spillere:

I aldersbestemte klasser er det ikke anledning til å stille med overårige spillere. Det gis ikke dispensasjoner til denne regelen om det ikke er avtalt med turneringsledelsen i god tid innen turneringen starter.

Lagskjema til hver kamp:

Det er ikke tillatt å benytte samme spiller på forskjellige lag innen samme klasse. Om ikke annet er avtalt med turneringsledelsen innen turneringen starter. Alle spillere skal føres opp på et lagskjema som leveres til sekretariatet senest 30 minutter før første kamp.

Uteblivelse fra kamp

Hvis et lag unngår å møte til kamp vil laget idømmes en bot på kr. 1.500,-. Ved gjentagelse vil boten bli kr. 3.000,- og at laget diskvalifiseres fra turneringen.

Protester

Protester skal leveres skriftlig til sekretariatet i henhold til NBFs regler. Protestgebyr på kr. 1.500,- leveres sammen med protesten. Protestgebyret refunderes hvis protesten godtas. Protesten skal behandles av turneringsledelsen.

Regelverk

For øvrig i turneringen gjelder NBFs regelverk.

Spilletider & utvisninger

Lillegutt 2010 11er bandy: Spilletid 1 x 30 min. Utvisninger 2 og 4 minutter.

Lillegutt 7er bandy. Spilletid 1 x 25 min. Utvisninger 2 minutter.

Knøtt 5er bandy. Spilletid 1 x 25 min.

To eller flere lag fra samme klubb i sluttspill

Hvis 2 eller flere lag fra samme klubb skulle nå semifinalen i samme klasse, skal disse lag spille mot hverandre.

Uavgjort etter ordinær spilletid alle klasser

I gruppespill vil resultatet etter full tid være det offisielle resultatet fra kampen.

Ved uavgjort resultat etter ordinær spilletid i sluttspill gjelder følgende regelverk: 3 straffer til hvert lag. Hvis fremdeles uavgjort, en ny straffe, inntil man kan kåre en vinner. Samme spiller kan ikke ta ny straffe før alle spilleberettigede spillere har hatt 1 forsøk hver.

I finalene spilles 1 x 10 min sudden death, hvis fremdeles uavgjort, straffeslag.

Timeout 11er bandy

NBF har en regel om timeout Regel 4.4. Regelen sier at hvert lag har mulighet til å ta en timeout per kamp. Anmodning om timeout skal gjøres til hoveddommer. Ved neste naturlige avbrudd i spillet vil dommeren gi fløytesignal og vise tegn for timeout mot sekretariatet. Timeout varer i 1 minutt.

Matchuret skal ikke stoppes. Utviste spillere må sitte på utvisningsbenken under en time-out. Dommeren skal legge til den faktiske tiden som ble tapt under stopp i spillet.

Begrensning av denne reglen for Stabæk Cup: Timeout er tillatt kun i finalen i Lillegutt 2009 klassen av hensyn til begrenset istid. Matchuret skal stoppes av sekretariatet ved timeout, forenkler administrasjon av tillegg og utvisningstider.

Ferdsel på banen

Det er STRENGT FORBUDT å gå på isen uten skøyter. Lagledere, foreldre, publikum og andre som ikke har skøyter på bena må stå på tribunen. Mellom banene er det plass til spillere og lagledere MED skøyter.

Seriespill - sette opp tabell

Det spilles sluttspill i Lillegutt 2010 11er bandy og Lillegutt 2011 klassene. Ved poenglikhet etter seriespill gjelder NBFs regler: 8, punkt 6. Den klubb som oppnår høyest poengtall i sin serie, er vinner. Hvis to eller flere klubber står likt i poeng totalt, er det den klubb som har fått flest poeng i innbyrdes oppgjør, som vinner. Hvis klubbene også står likt i antall poeng i innbyrdes oppgjør, er det målforskjellen som er avgjørende. Hvis også målforskjellen i de innbyrdes oppgjør skulle være lik, er det den klubb som har laget flest mål i ett av de innbyrdes oppgjør som går foran. Skulle to eller flere klubber fortsatt stå likt, er det klubbenes målforskjell i serien som er avgjørende. Skulle også målforskjellen i serien være den samme, går den klubb foran som har laget flest mål i seriespillet.

Denne reglen gjelder også for å kåre nr. 2 i serien. Det vil si at den innbyrdes tabellen rangerer rekkefølgen for hvilket lag som blir nr. 1 og 2. Man stryker altså ikke ut kampene mot nr. 1 etter at denne er kåret.

KONKRETE STRAKSTILTAK FRA NORGES BANDYFORBUND

Med umiddelbar virkning skjerpes toleransen ovenfor spillere mht. verbale og fysiske mishagsytringer rettet mot dommere eller kampledere.

Eks. kjefting, banning, skriking – gestikulering, demonstrativt kroppsspråk.

Med umiddelbar virkning innføres null 0-toleranse ovenfor lagledere mht. verbale og fysiske mishagsytringer rettet mot dommere eller kampledere.

Med umiddelbar virkning skjerpes toleransen ovenfor spillere og ledere mht. handlinger og ordbruk som kan skade sportens anseelse.

Bandyseksjonen vil også be dommerne slå hardere ned på destruktive handlinger i spillsituasjoner som i neste fase kan resultere i ovenstående verbale og fysiske mishagsytringer.