Dispensansökan

Maximalt två överåriga spelare får delta i spelartruppen men endast en överårig spelare får vara på planen samtidigt om inte annat är bestämt med tävlingsledningen.

Dispensansökan av överåriga spelare skall anges vid anmälan av spelartruppen och kan ej ändras under turneringen. Detta görs i fliken Spelare i Cup, ange skäl för dispens. Vid starka skäl kan arrangören godkänna fler än två dispenser.


Huvudsponsor

Sponsorer

Priser skänkta av: