Åldersdispenser

Generell åldersdispenser för 1, max ett år äldre spelare finns och behöver inte sökas. I övrigt medges INGA åldersdispenser i tävlingsklasser. I poolspel kan vi ge ytterligare dispenser om det finns en god argumentation och laget tar ansvar för jämna matcher för allas bästa.