REGLER

Spelregler

- HAM-regeln gäller, d.v.s. varje spelare har rätt att spela minst halva matchen (alternativt jämnt fördelad speltid då spelarantalet är stort)

- Benskydd är obligatoriskt och alla smycken måste tas bort; halsband, ringar, armband, örhängen, läderband, gummiband et.c. Det är inte tillåtet att täcka smycken med tejp (med undantag för helt nytagna örhängen som av medicinska skäl inte kan tas bort).

- Flygande byten, men byten sker på egen planhalva intill avbytarbänken, längs långsidan. Bytena sker vid linjen.

- Att ha en tränare eller förälder som coachar målvakten bakom eller bredvid målet är inte tillåtet.

- Gula och röda kort används inte. Ifall en spelare gör sig skyldig till vårdslöst spel, ovårdat språk, osportsligt uppträdande eller upprepade regelbrott skall lagledare ta av spelaren och tillrättavisa denne. Om lagledaren inte har märkt eller uppfattat sin spelares dåliga beteende, skall spelledaren uppmana lagledaren till att ta av spelaren. I dessa fall måste lagledare samarbeta med spelledaren.

- Spelledarens domslut får inte kritiseras eller ifrågasättas under matcherna, varken av spelare, ledare eller åskådare. Det är på respektive lags/förenings ansvar att agera omedelbart ifall detta förekommer. Observera alltså att även föräldrars beteende är på respektive laglednings/förenings ansvar. Det är därför viktigt att lagledningarna informerar föräldrarna om detta redan på förhand.

- Spelledarna är unga och oerfarna men de gör sitt bästa, och det är viktigt att poolspelen blir en positiv upplevelse också för dem.

- Det är nolltolerans på att kritisera och ifrågasätta domslut, detta gäller såväl spelare och ledare som publik.Domaren får ändra ett fattat beslut fram till dess att spelet återupptas men spelare och ledare får inte försöka påverka domaren att ändra ett fattat beslut.

- Ifall någon tränare har saklig feedback till en spelledare, gå då till spelledarcoachen och säg det, så kan denne på ett bra sätt förmedla vidare vad som är relevant input för spelledaren i fråga. Undvik alltså att gå direkt till spelledaren för att ge din feedback (annat än rent beröm, förstås).

- Alla incidenter där tränare eller föräldrar gör sig skyldiga till att kritisera spelledaren/domaren, svordomar, könsord och annat kränkande eller ovårdat språk, rasism osv, skall anmälas till förbundsansvarig Zacharias Fjellander; 0457-3479303 / fotboll@idrott.ax . Förbundsansvarig tillsammans med domaransvarig diskuterar incidenten i samråd med berörd förening och kommer överens om lämplig konsekvens för den felande. Detta gäller även när lag som spelar i poolspelen deltar i cuper på Åland.

- Efter varje match tackar lagen varandra och domaren och ger varandra en high five.

3 mot 3 - 2017-2018

Spelas som turneringsform på helger, ca tre matcher per lag/omgång.

Avstånd vid alla fasta situationer: 3 m.

Planstorlek: 20 x 15 meter.

Speltid 2 x 6 min/match.

Små mål, ca 1,5 x 1 meter.

Ingen målvakt.

Bollstorlek 3.

Sätt gärna en sarg 1-2 meter utanför linjerna, så bollen inte rullar iväg så långt. Ifall bollen träffar sargen, är den naturligtvis ur spel.

Båda halvlekarna börjar med avspark. Mål kan inte göras direkt på avspark.

När bollen går ut på kortsidan måste försvarande laget ställa sig bakom mittlinjen. Lagledningen bör hjälpa spelledaren här och uppmana laget att göra detta. Dock får bollförande lag sätta i gång spelet snabbare om de så vill.

Då bollen gått över linjen får den passas eller drivas in. Bollen skall ligga still på linjen före inspel och får ej skjutas direkt i mål. Efter att spelaren drivit/dribblat, är det ok att han/hon gör mål.

Om bollen går ut på långsidan läggs bollen på sidlinjen, och spelaren får välja att passa eller dribbla.

Vid hörna får spelaren välja att passa eller dribbla.

Vid frispark får spelaren välja att passa/skjuta eller dribbla.

Vid inspark får spelaren välja att passa eller dribbla, försvarande lag ställer sig då bakom mittlinjen.

När det blir mål läggs bollen på linjen på kortsidan och spelaren väljer att passa eller dribbla, försvarande lag ställer sig bakom mittlinjen.

Det är inte hands, om en spelare skyddar sitt huvud med händer/armar.

Ingen offside.

5 mot 5 - 2015-2016

Spelas som turneringsform på helger, ca tre matcher per lag/omgång.

Planstorlek: 30-35 x 20-25 m. 30 x 20 m rekommenderas för FP8/2016 och 35 x 25 rekommenderas för FP9/2015.

Straffområde: 5 m ut från kortlinjen och 5 m från stolpen på vardera sida. Straff slås från 5 m.

Speltid 2 x 15 min/match.

5-mannamål (3 x 2m)

I spelet deltar en målvakt och fyra utespelare i varje lag.

Bollstorlek 3.

När spelet fortsätter med inspark måste försvarande laget ställa sig bakom mittlinjen. Insparken får dock spelas i gång snabbt även om motståndarna inte hunnit hem till sin planhalva.

I stället för inkast: om bollen går ut på långsidan; bollen läggs på sidolinjen, och spelaren väljer att passa eller dribbla. Får ej skjutas direkt in i mål. Efter att spelaren drivit/dribblat, får han/hon göra mål.

Vid hörna får spelaren välja att passa eller dribbla.

Vid frispark får spelaren välja att passa/skjuta eller dribbla.

Målvakten får ta upp bollen med händerna vid tillbakapassning.

Målvakten får inte sparka ut bollen från händerna.

Inspark kan göras från marken men målvakten kan också välja att rulla ut bollen med händerna.

Vid mål fortsätter spelet med avspark.

Mål kan inte göras direkt på avspark.

Det är inte hands, om en spelare skyddar sitt huvud med händer/armar.

Ingen offside.

I övrigt vedertagna fotbollsregler med tolkningar anpassade för åldersklassen enligt sunt förnuft.

7 mot 7 - 2012-2014

Spelas på vardagskvällar eller helger i omgångar med fyra deltagande lag, där alla lag spelar två matcher per omgång.

Planstorlek: 50-55 x 30-35 m. 50 x 30 m rekommenderas för FP10-11/2013-14, 55 x 35 m rekommenderas för FP12/2012.

Speltid 2 x 20 min/match.

7-mannamål (5 x 2 m).

Straffområde: 7 m ut från kortlinjen och 7 m från stolpen på vardera sida. Straff slås från 7 m.

På varje planhalva ska det finnas en markering för retreatlinje sju meter från mittlinjen. Markeringen kan vara en markerad linje, platta koner på spelplanen eller högre koner vid sidlinjen.

Bollstorlek 4.

Avstånd vid fasta situationer om inget annat anges i reglerna: 7 meter.

Sex utespelare och en målvakt i varje lag får delta samtidigt i spelet. En match kan inte börja eller fortsätta om något av lagen har färre än fem spelare. Vid underläge med fyra mål eller fler får laget som ligger under spela med sju utespelare tills ställningen är lika.

Bollen är ur spel när hela bollen har passerat mållinjen eller sidlinjen (på marken eller i luften) eller när domaren av någon annan anledning har stoppat spelet. Bollen är i spel vid alla andra tillfällen inkl. när den vidrör domaren och när den studsar från en målstolpe, ribba, hörnflaggstång och blir kvar på spelplanen. Om ett regelbrott inträffar när bollen inte är i spel ändrar det inte hur spelet sätts igång. Till exempel: har bollen gått ut till inkast, så sätts spelet igång med ett inkast.

Det har blivit mål när hela bollen har passerat mållinjen mellan målstolparna och under ribban. Detta gäller under förutsättning att det lag som gör mål inte har gjort något regelbrott i samband med målet. När det blir mål pekar domaren mot mittpunkten med armen. Domaren behöver inte blåsa en signal med pipan om bollen tydligt är inne i mål. Domaren kan förtydliga med en signal om bollen är inne i mål och sedan studsar ut igen. Om målvakten kastar bollen direkt i det andra lagets mål döms inspark/målvaktsutkast.

I spelformen 7 mot 7 tillämpas inte offside.

Avspark
Vid inledningen av båda halvlekarna och efter mål läggs avspark. Vid avspark gäller följande:
- Alla spelare förutom den som lägger avsparken ska vara på egen planhalva.
- Bollen ska ligga still på mittpunkten.
- Domaren ger signal.
- Bollen är i spel när spelaren har sparkat bollen och bollen tydligt rör sig.
- Mål kan göras direkt från avsparken.
Om något blir fel vid avspark tas avsparken om. Spelarna i det lag som inte gör avspark ska stå minst sju meter från bollen tills bollen är i spel.

Direkt frispark
Domaren dömer direkt frispark om en spelare bryter mot en regel och gör något mot en spelare i motståndarlaget på ett sätt som domaren anser är oaktsamt, vårdslöst eller utfört med överdriven kraft. Det kan innebära att angripa en spelare med överkroppen, hoppa mot en spelare, sparka eller försöka sparka en spelare, knuffa en spelare, slå eller försöka slå en spelare (även skallning), tackla med foten eller annan del av kroppen, fälla eller försöka fälla en spelare, avsiktligt röra vid bollen med handen eller armen (gäller inte målvakten innanför eget straffområde), hålla fast en motspelare, hindra en motspelares förflyttning, spotta på en spelare, eller angripa målvakten när målvakten har bollen under kontroll.

Vid bedömning av handsregelbrott går armens övre gräns i linje med armhålans botten. Domaren dömer hands när en spelare avsiktligt rör bollen med handen/armen.Det är inte hands, om en spelare skyddar sitt huvud med händer/armarna.

En målvakt har bollen under kontroll när:
- bollen är mellan händerna eller mellan handen och någon annan yta, (till exempel marken eller kroppen) eller genom att vidröra den med någon del av händer eller armar
- målvakten håller bollen med utsträckt öppen hand
- målvakten studsar bollen mot marken eller kastar upp den i luften.

Domaren dömer hörnspark om bollen vid direkt frispark slås direkt in i det egna lagets mål.

Bollen ska ligga still. Den som slår frisparken får inte röra bollen igen förrän den har vidrört en annan spelare. Om spelaren rör bollen två gånger dömer domaren indirekt frispark. Bollen är i spel när en spelare har sparkat den och bollen tydligt rör sig. Det andra lagets spelare ska stå minst sju meter från bollen. Står en spelare närmare än sju meter uppmanar domaren spelaren att backa, men spelet får sättas igång ändå. När tre eller fler spelare i det försvarande laget bildar en ”mur” måste spelare i det anfallande laget befinna sig minst 1 m från muren till dess bollen är i spel.

Indirekt frispark
Domaren dömer indirekt frispark om:
- en spelare med gester eller ord visar att domarens beslut inte respekteras
- en målvakt tar upp bollen med händerna när den sparkats från en medspelare i spelet eller direkt från inkast
- ett lag gör ett felaktigt byte
- en spelare rör bollen två gånger innan den vidrörts av en annan spelare vid avspark, inkast, hörna, frispark eller straffspark
- en spelare ställer sig framför målvakten för att skymma och störa målvakten från att ta bollen vid frisparkar och hörnor

Domaren markerar indirekt frispark genom att höja armen ovanför huvudet. En indirekt frispark ska tas om ifall domaren glömmer visa att frisparken är indirekt och bollen sparkas direkt i mål. När bollen går direkt i mål på en indirekt frispark gäller följande:
- Domaren dömer inspark om bollen vid indirekt frispark slås direkt in i det andra lagets mål.
- Domaren dömer hörnspark om bollen vid indirekt frispark slås direkt in i det egna lagets mål.
En frispark ska slås från den plats där regelbrottet inträffade. Undantag är:
- indirekt frispark i eget straffområde. Bollen läggs då på valfri plats i straffområdet.
- indirekt frispark i det andra lagets straffområde. Bollen läggs då på straffområdeslinjen.

Bollen ska ligga still. Den som slår frisparken får inte röra bollen igen förrän den har vidrört en annan spelare. Om spelaren rör bollen två gånger dömer domaren indirekt frispark. Bollen är i spel när en spelare har sparkat den och bollen tydligt rör sig. Det andra lagets spelare ska stå minst sju meter från bollen. Står en spelare närmare än sju meter uppmanar domaren spelaren att backa, men spelet får sättas igång ändå. När tre eller fler spelare i det försvarande laget bildar en ”mur” måste spelare i det anfallande laget befinna sig minst 1 m från muren till dess bollen är i spel.

Varning och utvisning
Grundregeln är att varning och utvisning inte bör tillämpas. Ledaren byter ut spelare som bryter mot reglerna flera gånger. Domaren ska alltid i första hand prata med en spelare som har gjort ett regelbrott vilket kan ge en varning eller utvisning. Ledaren har ansvar att byta ut spelaren för att kunna prata med spelaren i lugn och ro. Spelaren får då möjlighet att förklara sitt beteende och en stund att hämta sig från situationen. Om varken spelaren eller ledaren tar vara på denna möjlighet har domaren rätt att dela ut en varning eller visa ut spelaren. En utvisad spelare får ersättas med en annan spelare.

Straffspark
Domaren dömer straffspark om en spelare inom eget straffområde gör ett regelbrott som bestraffas med direkt frispark. Mål får göras direkt på straffspark. Bollen måste ligga still på straffpunkten, och det ska tydligt framgå vem som ska lägga straffsparken. Målvakten ska ha minst en fot på mållinjen mellan målstolparna och vara vänd mot straffsparksläggaren till dess bollen har sparkats. Övriga spelare ska vara:
- bakom straffpunkten
- på spelplanen
- utanför straffområdet
- minst sju meter från bollen.

När spelarna står på rätt ställe ger domaren signal att straffsparken får läggas. Den spelare som lägger straffsparken måste sparka bollen framåt. Bollen är i spel när spelaren har sparkat den och bollen tydligt rör sig. Spelaren får inte röra bollen igen innan den har vidrört en annan spelare. Om spelaren rör bollen två gånger ska domaren döma indirekt frispark. Indirekt frispark döms också om straffsparksläggaren gör sig skyldig till otillåten fintning (d.v.s. fintning när bollen just ska sparkas - fintning under ansatsen är tillåten). Om målvakten rör sig framåt för tidigt och räddar straffen ska straffen slås om. Straffsparken är klar när bollen inte längre rör sig, när den är ur spel eller när domaren stoppar spelet för något regelbrott.

Inkast
Domaren dömer inkast till det ena laget när det andra laget slår bollen över sidlinjen på marken eller i luften. Vid inkast ska kastaren:
- stå och vara vänd mot spelplanen
- ha båda fötterna på sidlinjen eller utanför sidlinjen
- kasta bollen med båda händerna bakom och över huvudet från den plats där bollen lämnade spelplanen. Avståndet ska vara minst två meter. Bollen är i spel när den kommer in på spelplanen. Om bollen rör marken innan den kommer in på spelplanen ska inkastet göras om av samma lag och från samma plats. Om spelaren inte gör inkastet enligt reglerna ovan ska spelaren göra om det. Kastaren får inte röra bollen igen förrän den har vidrört en annan spelare. Om kastaren rör bollen två gånger dömer domaren indirekt frispark. Mål kan inte göras direkt från inkast. Om bollen går direkt från inkasti det andra lagets mål ska domaren döma inspark/målvaktsutkast. Om bollen går direkt från inkasti eget mål dömer domaren hörnspark.
Målvakten får inte ta bollen med händerna direkt från inkast när en medspelare kastar. Då dömer domaren indirekt frispark.

Inspark/målvaktsutkast samt retreatlinje
Inspark kan göras från marken men målvakten kan också välja att rulla ut bollen med händerna. Domaren dömer inspark/målvaktsutkast när hela bollen har passerat mållinjen på marken eller i luften efter det att den har rört vid en spelare i det anfallande laget. Detta gäller när det inte har blivit mål. När spelet fortsätter med inspark/målvaktsutkast måste det försvarande laget ställa sig bakom retreatlinjen. Insparken får dock spelas i gång snabbt även om motståndarna inte hunnit tillbaka till retreatlinjen. Spelet sätts igång genom att målvakten rullar eller kastar ut bollen. Målvakten får även lägga ner bollen till sig själv och slå en passning med fötterna. Detta gäller både när bollen har gått utanför linjen och när målvakten har fångat bollen i spelet. Mål kan inte göras direkt på inspark/målvaktsutkast. Om ett målvaktsutkast inte utförts korrekt ska det göras om. När målvakten har bollen i händerna ska det andra laget backa till retreatlinjen och stanna där tills bollen återigen är i spel. Bollen är i spel när den lämnar målvaktens händer. Detta gäller både när bollen har gått utanför mållinjen och när målvakten har fångat bollen i spelet. Står en spelare från motståndarlaget närmare än retreatlinjen uppmanar domaren spelaren att backa, men spelet får sättas igång ändå. Om motspelaren rör sig mot bollen och stör spelet stoppar domaren spelet och låter målvakten sätta igång spelet igen. Detta gäller både när bollen har gått utanför linjen och när målvakten har fångat bollen i spelet.

Hörnspark
Domaren dömer hörnspark när hela bollen har passerat mållinjen på marken eller i luften efter det att den har rört vid en spelare i det försvarande laget. Detta gäller när det inte har blivit mål. Hörnsparken slås från hörnet på den sida om målet som bollen gick över linjen. Mål kan göras direkt från hörnspark. Bollen ska ligga still, och en spelare från det anfallande laget ska sparka bollen. Bollen är i spel när spelaren har sparkat den och bollen tydligt rör sig. Spelaren får inte flytta hörnmarkeringen (flagga, kon eller motsvarande). Det andra lagets spelare ska stå minst sju meter från bollen. Står en spelare närmare än sju meter uppmanar domaren spelaren att backa, men spelet får sättas igång ändå. Om hörnsparken inte utförs korrekt ska den tas om.

Byten
Lagen får göra byten när spelet är igång, men de rekommenderas att göra sina byten vid ett spelavbrott. Byte sker i närheten av mittlinjen. En spelare som ska bytas in väntar utanför planen tills spelaren som ska bytas ut kommit av planen. Om något blir fel när ett lag byter blåser domaren av spelet. Spelet startar igen med en indirekt frispark för det andra laget. Frisparken slås där bollen var när spelet blåstes av. Gör båda lagen felaktiga byten samtidigt startar spelet med nedsläpp där bollen var. Vilken spelare som helst får byta plats med målvakten om domaren får reda på bytet innan det görs och bytet görs under ett spelavbrott.

Nedsläpp
Domaren släpper bollen till en spelare i det lag som senast rörde bollen på den plats där den var när spelet stoppades. Om spelet stoppades innanför straffområdet släpps bollen till målvakten på straffområdeslinjen. Alla andra spelare i båda lagen måste befinna sig minst 7 m från bollen till dess den är i spel. Bollen är i spel när den vidrör marken.Om domaren stoppar spelet av någon annan anledning än de skäl som står i reglerna startar spelet igen med nedsläpp på mittlinjen.

Skadad spelare
Om en spelare skadas stoppar domaren spelet direkt. Det gäller oavsett om det är en frisparkssituation eller inte. Ledare får komma in på planen när domaren ger tecken. Domaren sätter igång spelet igen med nedsläpp där bollen var när domaren blåste av eller med en frispark där förseelsen begicks.

Information