Avgifter

Boende och mat: Boende 2 nätter i flerbäddsrum, inklusive måltider (Fredag middag - Lördag lunch).

Avgifter: Lagavgift 2 000 SEK. Betalas efter utsänd faktura direkt efter anmälan

Deltagarkort A). 2 nätter på hotell inkl mat Fre middag-Sön lunch 1 600:-/person (Spelare och ledare)

Deltagarkort B). Ej övernattning inkl luncher (Lör-Sön) 400:-/person

Anmälan senast 1/9 -2018 eller till dess att turneringen blir fulltecknad:

 

Samarbetspartners