Urval för deltagande

10 september 2019

Vi har för närvarande fler lag anmälda än vi har möjlighet att ta emot vilket innebär att det kommer bli nödvändigt med ett urval för vilka lag som kommer få delta. I första hand kommer de lag prioriteras som mottagit en formell inbjudan därefter görs urval baserat på tidigare resultat. Bekräftelsemejl på deltagande kommer i mitten av september där de lag som för närvarande inte erhållit plats kommer bli reservplacerade. Om något av de lag som fått bekräftad plats inte betalar anmälningsavgift inom angiven tid kommer platsen erbjudas reservplacerade lag.


Tillbaka