2007-klassen fulltegnet - venteliste opprettet

11 september 2019

2007-klassen er nå fulltegnet. Det er opprettet venteliste. Vi setter opp en ny pulje dersom det melder seg nok lag (minimum 4)

Ta kontakt på epost nedenfor for å bli satt på venteliste:bandycup@mif.no


Tilbake

Aulie lomper