Information

Anmälningsavgifter

5 mot 5 - 1450 kr/lag

7 mot 7 - 1900 kr/lag

9 mot 9 - 1900 kr/lag

Efter anmälan genomförs betalning för att behålla platsen. Betalningen görs till BG 342-8893.

Märk betalningen med S.M klass + lagnamn (t.ex. S.M P09S Djurgården P09-3)

Anmälan kombinerat med betalning är bindande och återbetalning sker endast fram t.o.m. 1 september. Vid återbetalning innan 1 september tar vi en administrationsavgift på 200 kr.

Om vi erhåller Er anmälan men inte anmälningsavgiften, förbehåller vi oss rätten att ersätta Er med annat lag.

Sista anmälningsdag:

F2011: 2019-10-04
P2011: 2019-10-04
P2011 Nybörjare: 2019-10-04
P2012: 2019-10-04
P2012 Nybörjare: 2019-10-04
F2009: 2019-10-11
F2009 svår: 2019-10-11
F2010 Svår: 2019-10-11
P2009: 2019-10-11
P2009 Svår: 2019-10-11
P2010: 2019-10-11
P2010 Svår: 2019-10-11
F2008: 2019-10-18
F2008 Svår: 2019-10-18
P2007: 2019-10-18
P2007 Svår: 2019-10-18
P2008: 2019-10-18
P2008 Svår: 2019-10-18

Anmäl ditt lag här