Information

Anmälningsavgifter

5 mot 5 - 1450 kr/lag

7 mot 7 - 1900 kr/lag

9 mot 9 - 1900 kr/lag

Efter anmälan genomförs betalning för att behålla platsen. Betalningen görs till BG 342-8893.

Märk betalningen med S.M klass + lagnamn (t.ex. S.M P09S Djurgården P09-3)

Anmälan kombinerat med betalning är bindande och återbetalning sker endast fram t.o.m. 1 september. Vid återbetalning innan 1 september tar vi en administrationsavgift på 300 kr.

Om vi erhåller Er anmälan men inte anmälningsavgiften, förbehåller vi oss rätten att ersätta Er med annat lag.

Sista anmälningsdag:

2020-09-14

Sponsorer