Information

Anmälningsavgift

1950 kr/lag

Efter anmälan genomförs betalning för att behålla platsen.

Betalningen görs till BG 342-8893.
Märk betalningen med E
.B klass + lagnamn(ex. E.B Djurgården F10-2 )

Ni är endast garanterad plats vid genomförd anmälan och betalning.

Anmälan kombinerat med betalning är bindande och återbetalning sker endast fram t.o.m. 1 december. Vid återbetalning innan 1 december tar vi en administrationsavgift på 300 kr.

Om vi erhåller Er anmälan men inte anmälningsavgiften, förbehåller vi oss rätten attersätta er med annat lag. Anmälan är bindande.

Sista anmälningsdag: