Information

Det finns ännu utrymme för ytterligare 1-2 deltagande lag, varför anmälningstiden är förlängd.

För intresseanmälan, skicka mail till tfk2012invitational@gmail.com eller meddelande till 0736418984. Lag bjuds kontinuerligt in tom 23/7 eller tills turneringen är fulltecknad.

Sista anmälningsdag:

2023-07-23