Informasjon

Påmeldingsavgiften er kr. 3500,- pr. lag. Påmeldingen dekker bl.a. baneleie og dommere. Maks 12 spillere pr. lag.

Direktebetaling eller bindende påmelding og innbetaling av påmeldingsavgiften må skje innen 13. august 2023.

Innbetaling på konto: 1020 28 53566 (Sarpsborg Bandyklubb).
NB merk innbetaling med lag og klasse!

Frist for påmelding:

2023-08-13