Välkommen till Ready knøttecup

Ready Bandy inviterer med dette til sin tradisjonsrike Knøtte Cup for årsklassene født 2012 og 2013 på kunstisen på Gressbanen i Oslo.

Cupen spilles som 7er-bandy på 4 minibaner med kamper på 1 omgang à 25 minutters varighet. Lagene deles i tilpassede grupper på 4 lag fra samme årsklasse og ulike klubber. Alle lag vil få spille minimum 3 kamper, men det tas forbehold om uforutsette hendelser som at lag ikke møter etc. Slike hendelser vil vi søke å løse underveis. Ved påmelding fra rene jentelag (vennligst angi dette i påmeldingen) vil vi søke å plassere dem i egne grupper.

Alle spillere premieres. Det legges opp til en kompakt turnering med ferdigspilte grupper i tidspuljene kl. 09.00 – 12.00 og kl. 13.00 – 16.00 med premieutdeling etter hver tidspulje.

Cupen spilles etter gjeldende regler, føringer og anbefalinger fra Norges Bandyforbund. For øvrig blir Ready-regelen praktisert. «Når et lag leder med 3 mål kan motstanderen få satt inn en ekstra spiller så lenge stillingen ikke reduseres».

Hvert lag skal levere laglister til speakertjeneste før spillestart.

Vi tilbyr som tidligere hyggelig cafe og skøyteslip. Vel møtt til en hyggelig turnering fylt med entusiasme og glede for de aller yngste!

Mer på nätet

Vi finns även på: