Info

TFK 2012 Invitational 2023 spelas enligt följande:

1. Allmänt
TFK 2012 Invitational 2023 arrangeras 12-13/8. Matcherna kommer spelas på:
-Skarpäng, Ljungmyrsvägen 10, 18746 Täby.
-Erikslund, Anbudsvägen 10, 18750 Täby.

2. Tävlingsregler
StFF:s/SvFF:s regler för angiven spelform gäller i tillämpliga delar. Bestraffningsärenden handläggs av tävlingsledningen. Samtliga lag garanteras minst 5 matcher
Klass: Pojkar födda 2012
Spelform: 7 mot 7 - stor plan
Speltid: 2x20 minuter
3. Tävlingsform

Deltagande lag delas in i grupper om 4 lag, där lagen möter varandra inom gruppen en (1) gång. När detta gruppspel är genomfört, delas lagen in i nya grupper (avslutningsgrupp) om 3-4 lag med målsättning att få möta andra lag än de man spelat mot i det första gruppspelet. Lagen möter varandra inom avslutningsgruppen en (1) gång. Inga resultat redovisas eller publiceras.

4. Spelare/avbytare
Varje lag får anmäla max 15 spelare i truppen, vilka redovisas med namn och tröjnummer på särskild avsedd blankett. Även lagledare och tränare skall redovisas med namn och gällande telefonnummer. Denna blankett skall vara tävlingsledningen tillhanda 15 minuter innan lagets första match. Inga tillägg får göras på inlämnad blankett.

I varje match får fritt antal avbytare användas och fria byten tillämpas. Inkommande spelare får ej beträda planen innan utgående spelare lämnat planen.

Förening som deltar med mer än ett lag får ej flytta spelare mellan lagen. Spelaren får endast representera ett lag under turneringen.

5.Utrustning
Tävlingsledningen tillhandahåller matchbollar av märket Adidas med bollstorlek 4. Deltagande lag ansvarar för egna bollar för uppvärmning.

Godkända benskydd är obligatoriskt.

Tröjor skall vara numrerade och numren skall överensstämma med det som är angivet på laguppställningen. Vid lika tröjfärg byter bortalaget till reservtröjor.

6. Dispenser 7 mot 7
Generell åldersdispens medges EJ. Endast spelare födda 2012 eller senare får delta. Dispens avseende en (1) namngiven spelare född 2011 kan sökas individuellt och godkänns om särskilda skäl föreligger.

7. Varning och utvisning
Gula kort leder ej till korttidsutvisningar. Spelare som blir utvisad under en match får EJ deltaga lagets nästkommande match. Det åligger berörda ledare att tillse att detta följs. Utvisning för grov förseelse åtföljs alltid av rapport från domaren till tävlingsjuryn som beslutar om eventuell ytterligare bestraffning samt rapport till berört Distriktsförbund.

8. Protester och bestraffningar
Protest mot giltighet av match skall lämnas skriftligen till matchsekretariat senast 15 minuter efter matchens slut. För att protesten ska behandlas krävs kontantbetalning av protestavgift, 1000 kr. Protester gällande domslut behandlas ej. Avgiften återbetalas om protesten godkänns. Tävlingsjuryns beslut kan inte överklagas.

9. Tävlingsjury
Tävlingsjuryn består av representanter från tävlingsledningen för TFK 2012 Invitational 2023.

Tävlingsjuryn kan besluta om sanktioner om lag eller dess supportrar ej följer cupbestämmelser eller ordningsregler.

10. Ändring i spelprogram
Tävlingsjuryn förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet, vad gäller grupper, tider och spelplaner. Meddelande om ändring sker till varje lagansvarig ledare.

11. Försäkringar och ansvar
Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på̊ och utanför planen. TFK 2012 Invitational har ingen kollektiv försäkring som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.