Information


Avgifter:

Lagavgift 1950:- i alla grupper med slutspel

Lagavgift 1150:- i klasserna F10 och F11/12

Lagavgift 750:- i klasserna F13 och yngre

Bankgiro:Avgifterna betalas in på plusgirot 4009458-3 glöm inte ange lag och åldersklass

Vid frågor kontakta

New Mill FC koordinator David Nilsson 070 - 7952960
e-post:futsalucia@outlook.com


Sista anmälningsdag: 1/11

Sista betalningsdag: 1/11

Men vi räknar med att cupen är fulltecknad innan det. Fler klasser redan i September.


Obs!
Om antalet lag överstiger det maximala så äger arrangören rätt till att stryka lag från cupen. I dessa fall återbetalas självklart startavgiften. Om avanmälning av lag sker efter 14/11 så återbetalas ej startavgiften.

Inbetalad anmälningsavgift avgör köplats


Skulle cupen stoppas på grund av Covid-19 eller annan oförutsedd händelse återbetalas alla avgifter

Sista anmälningsdag:

2022-11-01

Anmäl lag