Fotbollsprofilen på Engelbrektsskolan

Från och med höstterminen 2005 har Engelbrektsskolan erbjudit elever att välja fotbollsprofil för årskurs 7, från och med 2007 infördes det även från årskurs 4. Eleverna får praktisk fotbollsutbildning, men även en teoretisk del som innehåller kost och fotbollsteori.

Fotbollsårskurs 4-6

Kombinationen idrott och skola är en stressig vardag för en ambitiös elev och spelare.
Efter skolan fylls fritiden med träning på kvällen och därmed återstår endastbegränsadtid över till lek och familj och i värsta fall även till skolarbete.
För eleverna ifotbollsprofilen i årskurs 4-6 innebär samarbetet mellan Djurgårdens IF och Engelbrektsskolan tillhörighet, inte bara till skolanellerfotbollen, utan till skolanochfotbollen.

Eleverna/spelarna får under sin skoldag möjlighet till fotboll som en del av sitt skolschema.

Träning bedrivs både på skolgårdens konstgräs och i nya Engelbrektshallen för årskurs 4 samt på planer och hallar i närheten av skolan för årskurs 5-6. Underlaget är konstgräs på Östermalms IP respektive Johan Björkmans Hall.

Fotbollsårkurs 7-9

Fotbollsprofilen ger en allsidig och individanpassad fotbollsutbildning. Utbildningens höga kvalitet bekräftas av att vi är certifierade av Stockholm fotbollförbund. Teknik- och spelträningen, i kombination med kunskap om bland annat kost samt vikten av samarbete och laganda, ger goda grunder för en stark utveckling och ökat självförtroende. Träningen resulterar i många duktiga fotbollsspelare; de senaste åren har vi spelare med i landslagen för flera årskullar

För att kvalitetssäkra denna profil och specifika fotbollsutbildning har Engelbrektsskolan valt att samarbeta med Djurgårdens IF. Samarbetet är reglerat i ett avtal mellan parterna.
Djurgårdens IF besitter erkända kunskaper när det gäller utbildning av unga fotbollstalanger. DIF är ansvariga för tillsättandet av instruktörer och att fotbollsutbildningen håller en hög nivå både praktiskt och teoretiskt. Alla instruktörer från DIF är som alla lärare skyldiga lämnar ett utdrag från polisens belastningsregister för att befästa lämpligheten.

Ansökan och antagning

Fotbollsprofilen är öppen för både flickor och pojkar. Skolarbetet är det absolut viktigaste för att uppnå gymnasiebehörighet och för att få ta del av fotbollsprofilens praktik och teoripass måste eleverna ta ansvar och nå sina mål när det gäller studier i samtliga skolämnena. Alla sökande kommer att kallas till ett praktiskt färdighetsprov. Närhetsprincipen aktualiseras bara om någon elev som bor inom skolans upptagningsområde inte kan få gå i någon klass alls på Engelbrektsskolan beroende på att alla platser belagts av utomstående. (Erik Landberg, Skolverket) Sökande kommer att kallas till en färdighetsmätning som innehåller moment inom individuell teknik, taktik och speluppfattning