Skapa cup

Att skapa en cup tar bara ett par minuter. När du är klar kan du direkt börja arbeta med cupsidan.

Om det är år 2 av cupen du ska skapa ska du logga in på den befintliga cupen och göra skapa cupen där. Gör du det kommer den tidigare informationen finnas kvar, matcherna sparas till Historia-fliken och länken till cupen blir densamma.